Propozice

 

PROPOZICE

1. Vypsané třídy

OPEN - licenční jezdci (licence AČR + Open a  MX1 v Meteor cup a MX1, MX2 + MX GP v poháru Vysočiny). 

MX2, MX3, 2T - Ostatní jezdci s licencí , případně dříve jezdící, kteří vlastnili někdy v minulosti licenci (např. třída PRESTIGE, Elite,Junior v METEOR cupu)

MX2 - čtyřdobé motocykly do max objemu 250 ccm

MX3 - čtyřdobé motocykly o objemu od 251 ccm

2T - dvoudobé motocykly o objemu od 120 ccm 

Mechanik – pouze pro začínající jezdce + jezdci kteří již tuto třídu jezdili - přijetí do třídy na základě posouzení při prvním závodě. 

SOFT enduro - Podmínka alespoň jedna bubnová brzda a vzduchem chlazený motor  - ve třídě nesmí startovat motokrosové a enduro speciály. Tato třída se pojede v rámci třídy mechanik.

VETERÁN – jezdci od 38 let (v rámci této třídy je vypsaná i kategorie VETERÁN 48 +) – rozhoduje rok narození jezdce

85 -  do 85 ccm

Třída bude vypsaná, přihlásí-li se alespoň pět jezdců.

Pořadatel si vyhrazuje právo přeřadit jezdce do jiné kategorie, odpovídající jeho výkonnosti.

 2. Průběh závodu

Časový harmonogram bude rozepsán na informační tabuli.

3. Trénink

Každá třída absolvuje 3 x trénink po10+15+15 minutách 

4. Rozjížďky budou probíhat následovně:

            1. rozjížďka

            tř. OPEN                                            20 min + 2 kola

            tř. MX2, MX3                                     15 minut + 1 kolo

            tř. 85, 2T, veterán                              15 minut + 1 kolo

            tř. Mechanik + Soft Enduro                 10 minut + 1 kolo

            Druhá rozjížďka stejně jako první.

Harmonogram tréninků a rozjížděk může být upraven dle aktuální situace (počasí, nehoda, vysoký počet přihlášených jezdců apod.),aby nedocházelo k přílišnému protahování celého závodu.

Jezdci jsou povinni se dostavit ke startu minimálně  3 minuty před začátkem rozjížďky. Pokud tak neučiní, nebudou připuštěni k závodu.

5. Signalizace bude probíhat podle zažitých pravidel.

6. Každý jezdec je povinen mít výstroj motokrosového  jezdce a jeho stroj musí být v bezvadném tech. stavu.Startovní čísla musí být dobře čitelná. V případě způsobení hmotné škody, či zdravotní újmy druhému jezdci za tuto škodu zodpovídá pouze příslušný jezdec.

7. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní újmy způsobené během a po závodu.

8. Systém bodování

Bude bodováno 1-20 místo systémem používaným při MX GP.

9. Každý jezdec se účastní tohoto závodu na vlastní nebezpečí a nebude se žádným způsobem dožadovat trestněprávní zodpovědnosti pořadatele. Toto potvrzuje svým podpisem na přihlášce.

 

 

počítadlo.abz.cz